Hizmet ilkelerimiz


İTTİHAD EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
 
Başta eğitim ve kültür olmak üzere, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu her alanda, milli ve manevi değerlerimizi referans alarak hizmet vermek amacıyla 2014 yılında Bursa’da kurulmuştur.
 
Ülkemizde ve İslam Dünyasında eksikliği hissedilen;
-Kardeşlik ve Dayanışma ruhuna güç kazandırmak,
-Müslümanları birbirine bağlayan nurani bağların fark edilmesini sağlamak,
-Ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesine engel olmak
-Vb. gayeler ile ilmi zeminlerde faaliyetler düzenlemektir.
 
Hizmet Düsturlarımız:
 
1. Müspet hareket etmek (kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek)
2. Alemi İslam ile İttifak etmek  ( medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünmek)
3. Her meslek sahibi, mesleğinin muhabbetiyle yaşaması, başkasının mesleğine karışmaması
4. Ehl-i hakla ittifak etmek,
5. Şahs-ı mânevî-i dalâlete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek,
6. Hakkı, bâtılın savletinden kurtarmak,
7. Nefsini ve enâniyetini terk etmek,
8. Yanlış düşündüğü izzetini terk etmek,
9. Ehemmiyetsiz, rekabetkârâne hissiyatını terk etmektir.